4 faktorer att tänka på innan du arbetar med ett B2B sales outsourcing företag

4 faktorer att tänka på innan du arbetar med ett B2B sales outsourcing företag

Baserat på vår erfarenhet och otaliga möten med kunder inom olika branscher har vi kommit att förstå de utmaningar som man står inför när man letar efter den ‘perfekta outsourcing’-lösningen. Initialt finns både skepsis, förtroendefrågor och ekonomiska kalkyler som är svåra att sätta in i sammanhanget.

Därför vill idag dela med oss av fyra faktorer som hjälper dig att utvärdera det bästa alternativet innan du fattar ett så viktigt beslut. Det kan vara en fördel att fråga om följande:

 1. Har de branschkunskap? 

Sälj inom varje bransch kan vara unik, och det är avgörande att outsourcing företaget förstår:

 • Branschens komplexitet och specifika utmaningar.
 • De verkliga USP:arna med din produkt eller tjänst.
 • Hur man identifierar dina ICP* kunder. (*Ideal customer profile)
 • Hur er säljprocess ser ut för att stänga affärer.

Baskunskap inom ditt område gör att de kan kommunicera effektivt med din målgrupp och representera ditt varumärke på bästa möjliga sätt. Om företaget inte är experter som dig själv behöver det inte vara något negativt. Snarare kan det finnas en potential att säljpartnern kan utforska nya branscher och segment.

2. Är de transparenta i sin kommunikation?

Det är ingen hemlighet att om ett företag inte är transparent om sina aktiviteter finns en hög risk att du famlar i mörker. Säkerställ hur den löpande kommunikationen ska skötas och det kan vara en idé att föreslå veckomöten eller liknande. I den bästa av världar kan ni dela insikter med varandra. Det blir en win-win.

För att undvika överraskningar bör du veta:

 • Vad de kommer att göra på dag/vecko/månadsbasis.
 • När du kan förvänta dig att se resultat.
 • Hur processen kommer att fungera och följas upp.
 • Hur ditt eget säljteam kommer att samarbeta med outsourcing företaget.

Detta är några av de viktigaste punkterna du bör vara medveten om för att ha förtroende för att ditt företag är i säkra händer och att outsourcing företaget arbetar i ditt bästa intresse.

3. Är de specialister på att boka möten?

Tänk så här: om din syn är suddig, går du till en optiker, inte en allmänläkare. Ett annat exempel; om det finns ett problem med elen i ditt hem, ringer du en elektriker, inte en rörmokare.

Byråer som är specialiserade på B2B-bokning av möten har sannolikt mer erfarenhet och ett dedikerat team av mötesbokare som är skickliga inom detta område. De har förfinade strategier, tekniker och KPI:er för att säkra högkvalitativa möten i volym, vilket gör att ditt säljteam kan fokusera på att slutföra affärerna.

4. Har de en tydlig försäljningsprocess?

Du bör vara säker på att du förstår processen och ser hur den kan gynna dig. Detta säkerställer att det budget du allokerar till detta projekt ger en bra avkastning på investeringen. Några viktiga frågor att ställa kan innehålla:

 • Vad händer om leads inte kvalificeras korrekt?
 • Hur får de tag på rätt prospekt?
 • Hur flexibla är de när det gäller att ändra ineffektiva strategier?
 • Ta med scenarier som tar hänsyn till variabler som säsongsmässiga variationer.

 

Sammanfattningsvis så finns det flera viktiga frågor att ta hänsyn till när du väljer att outsourca din försäljning. Om du har frågor kring hur ett bra outsourcing samarbete skulle kunna fungera rekommenderar vi dig en första förutsättningslös dialog med oss på Deeals. Vill du komma i kontakt med Deeals gör du det här. 

Vi hoppas att du med de här tipsen överväger att outsourca din försäljning för att minska risken och stadigt öka din försäljning. 

Dela artikeln på sociala medier