Digital affärsutveckling

Digital Affärsutveckling. Deeals arbetar med att utveckla företags affärer online. Vi startar med en analys av nuläge och arbetar så fram tydliga förslag på hur ni kan skapa nya intäktsvägar online.

Digital Affärsutveckling med Deeals

Deeals har plus 10 års erfarenhet av att arbeta med affärsutveckling online och offline. Vi har bland annat utvecklat ledande online recuritment som Medrek och Skoljobb, utbildningsbolag med mera och där skapat helt nya intäktsvägar. Deeals erbjuder även affärsutveckling genom att vi kan ta på oss att sälja på hela eller delar av ert sortiment. Våra medarbetare har många års erfarenhet av att arbeta med kvalitativ försäljning, på ett sätt som skapar nya och stabila intäkter åt er.

Enligt den senaste forskningen inleder 90% av besökarna numera sin köpresa digitalt. Vilket gör det otroligt viktigt att ha en modern, uppdaterad och användarvänlig hemsida. 

Forskningen visar att du bara har ca 2 sekunder på dig att fånga dina besökares uppmärksamhet, och endast 50% tittar på fler sidor än förstasidan. På Deeals hjälper vi er med att analysera er hemsida utifrån ett sälj -och kundperspektiv. Och er “sales funnel” i stort.

Om ni behöver mer hjälp när det kommer till er site rekommenderar vi er att ta kontakt med Paapaya.  Paapaya’s expertis ligger i att skapa konverterande hemsidor för framåtlutade företag som vill ta hand om sina potentiella kunder på bästa möjliga sätt.

Förutom produktion av hemsidor agerar de som er partner när det kommer till digital utveckling, SEO, konverteringsoptimering och allt som är viktigt för att ligga i absolut framkant med sin webb.

De erbjuder dessutom en helt kostnadsfri skiss på hur er nya webb kan se ut.