Expandera utomlands med Deeals

Anpassad säljstrategi

Många svenska bolag har planer på att lansera eller skala sina tjänster på fler marknader och geografier. När vi hjälper svenska företag att expandera utomlands finns det några nyckelområden vi använder oss av för att göra det framgångsrikt.

Vi börjar skapa oss kännedom om målmarknaden där ni vill expandera. Tar reda på insikter om kulturella skillnader, marknadstrender, konkurrensanalys och lokala regler och förordningar. Detta hjälper oss att anpassa vår säljstrategi och erbjuda en mer målinriktad säljinsats.

Att kommunicera på det lokala språket är avgörande för att bygga förtroende och effektivt bedriva mötesbokning och försäljning. Vi har över tid byggt upp ett nätverk av agenter som talar det språk som används i målmarknaden för att underlätta kommunikation och trovärdighet.

Genom att ha internationella agenter kan vi bygga förtroendefulla relationer, identifiera potentiella kunder och partners och därmed navigera mer framgångsrikt i den lokala affärskulturen.

Investera i en ny marknad

Varje marknad och nytt land är unikt och därför bör vi tillsammans med er utforma en anpassad säljstrategi för att möta specifika behov och utmaningar på den internationella marknaden. Det kan exempelvis innebära att identifiera rätt målgrupp, skapa anpassat marknadsföringsmaterial, anpassa produkt- eller tjänsteerbjudanden och skapa lokal anpassad prissättning.

Ett tips är att starta med vår internationella Mötesbokningstjänst, samtidigt som ni rekryterar en säljare som får en bra start med kvalitativa nykundmöten på er nya marknad. Idag är det goda chanser att ni hittar er säljare i Sverige men med bakgrund och/eller språkkunskaper från er nya målmarknad.

Uppföljning och rapportering är kanske ännu viktigare när ni investerar i en ny marknad. Vi erbjuder tydlig och regelbunden rapportering om framsteg, resultat och nyckeltal vilket är till stor hjälp för er att utvärdera effektiviteten av er internationella försäljning och fatta informerade beslut om framtida strategier.

Vi erbjuder svenska företag att expandera utomlands med den expertis och stöd som krävs för att lyckas på den internationella marknaden.