Frågor och svar

Deeals har erfarenhet från mängder med branscher över tid. Vi är inte låsta till någon bransch utan applicerar vår kunskap kring försäljningsprocessen och anpassar vår metodik utifrån karaktären och behovet för uppdraget.

Vi har flertalet nöjda kunder och partners. Läs mer här om vad några av våra kunder säger.

En fråga vi mer än gärna svarar på när du inkommer med en samarbetsförfrågan.
Men generellt använder vi som ett fundament ett avancerat Dialer system inom både B2C, B2B och Mötesbokning. Tillsammans med marknadens bästa outreach verktyg.

Vår filosofi är att i första hand påverka volymen. Vi garanterar mer eller mindre att vi ökar er interaktion och antalet kundkontakter. Resultatet kan påverkas av flera faktorer, så som er produkt, marknaden, konjunktur men aldrig på grund av för liten volym.

Kopplat till vår metod använder vi en modell för våra säljare som bygger på insats + kompetens = resultat. Det innebär att vår uppgift som bolag är att ständigt öka kompetensen hos varje agent medan insatsdelen är varje individs egna ansvar.

Vi rapporterar vanligtvis formellt månadsvis. Om inget annat överenskommits. Utöver den formella rapporteringen är vi positiva till en löpande personlig kontakt. Vi delar med oss av våra insikter löpande då det generellt innebär punkter för förbättring. Analysdelen ingår i samarbetet.

Att mäta och följa upp prestationer är lika viktigt för oss som för er. Vi följer internt upp våra agenters prestationer på dags och veckobasis. Alla siffror registreras löpande i våra system och finns tillgängliga för export.

Vid ett samarbete behöver vi access till er e-post med tillhörande auktorisationer kopplade till domän etc. Det innebär att vi kan interagera er i vår infrastruktur och skapa anpassade flöden.

Ofta har ni bra listor som ni vill att vi bearbetar. Det gör jobbet både enklare och mer anpassat från start. Har ni inga leadslistor sedan tidigare köper vi in rätt data för uppdraget. Det ingår normalt i ersättningen om inga speciella omständigheter föreligger. Vid uppdrag utomlands tar vi normalt en avgift för att köpa in nödvändiga data.

Vi arbetar med både rörlig och/eller fast ersättning per agent. En administrationsavgift utgår alltid för att täcka system och omkostnader. Administrationsavgiften är viktig för båda parter då ett samarbete innefattar att båda parter ska vara 100% engagerade i affären.
Normalt söker vi ett TB på 25-40% vid lyckat utfall.

Normalt startar vi med en pilot på tre månader för att båda parter ska se att samarbetet fungerar och att nyckeltal från båda håll är tydliga och realistiska. Varje nytt avtal förhandlas individuellt och kan vara både kortare och längre om förutsättningarna kräver det. Normalt applicerar vi en gemensam uppsägningstid på 30-90 dagar från avtalsstart.

Kontakta oss på tillvaxt@deeals.se så svarar vi inom 24h. Alla våra dialoger om nya partnerskap sker strikt konfidentiellt.

Kom i kontakt med oss!

Vill ni förbättra er försäljning och öka era intäkter? Kontakta oss idag!