Sport

Maximera effektiviteten och avkastningen

Din partner för kraftigt ökad aktivitet gentemot potentiella sponsorer och nya partners.

Vi har en förmåga att analysera, segmentera och bearbeta sponsrings- och eventmöjligheter som är relevanta för specifika målgrupper. Genom att vi riktar in oss på rätt mottagare kan ni maximera effektiviteten och avkastningen på ert varumärke.

Med förmåga att tänka utanför boxen och erbjuda unika och nyskapande lösningar är vi en partner som utvecklar kreativa sponsringsstrategier och följer upp med utfall, engagemang och mätbara resultat.

Med stor erfarenhet av att själva utövat sport och arrangerat event tillsammans med vår kommersiella inriktning är vi en given partner för att bygga, maximera och förvalta er position i samhället.

Kom i kontakt med oss!

Vill ni förbättra er försäljning och öka era intäkter? Kontakta oss idag!