TJÄNSTER
Deeals är ett ungt företag med erfarna medarbetare inom affärsutveckling och all sorts försäljning. Vi erbjuder små och stora företag att outsourca hela eller delar av sin försäljning och tar oss också an att analysera och utveckla er affär.

Säljuppdrag
Här kan vi ta oss an delar av er produktportfölj eller ta hand om all er försäljning. Vi jobbar strukturerat mot de mål ni har och rapporterar månatligen. Läs mer under säljuppdrag.

Delar av säljuppdrag
Söker ni testsälj av er nya produkt kan vi ta oss an att göra en riktad insats under en kortare period. Vi tar oss också an att ansvara för delar av er försäljning. Läs mer under säljuppdrag.

Affärsutveckling
Här har vi fokus på digital affärsutveckling och skapar nya intäktsvägar åt er. Vi analyserar er hemsida och pekar på möjligheter hur ni kan öka era intäkter. Vi analyserar er business i syfte att skapa Growth. Genom att göra en rejäl genomlysning finner vi vägar för ert bolag att växa – antingen genom förändrat arbetssätt eller fokus alternativt genom innovation och utveckling. Läs mer under digital affärsutveckling.

Kontakta Oss