Karriär

Vår vinnarkultur

Målorientering

Vår vinnarkultur kännetecknas av tydliga och utmanande mål som sträcker sig bortom det bekväma. Våra medarbetare har en stark vilja att nå dessa mål och ställer höga krav på sig själva och varandra.

Motivation och tävlingsanda

Vi kännetecknas av hög motivation och en sund tävlingsanda. Individuellt är vi drivna av att vara bäst, men har också förmågan att respektera och lära av konkurrenter och att uppmuntra våra lagkamrater att göra sitt bästa.

Positivt tankesätt

Vi har ett positivt och konstruktivt tankesätt med en förmåga att övervinna hinder och ser motgångar som tillfälliga utmaningar snarare än permanenta misslyckanden. Vi lär oss av misstag och växer genom erfarenhet.

Fördelar att jobba på Deeals

Att jobba som säljare har många fördelar.

Att ha ett par års erfarenhet från försäljning gör dig attraktivare för att söka nya tjänster.

Bli en del av oss!

Är du intresserad av att arbeta med oss? Skicka in en spontanansökan idag!