Om oss

Bakgrund och vårt erbjudande

Two Deeals AB startades 1 mars 2019 och är ett Säljbolag i Stockholm. Two Deeals AB har lång erfarenhet av entreprenörskap, försäljning och affärsutveckling. Vår affärsmodell är enkel och består i att hjälpa företag öka deras försäljning.

Säljkonsulter behövs när ett företag själva saknar strukturer för att bygga och administrera en framgångsrik säljdivision eller vill utöka sin kapacitet att nå ut till marknaden. Vi bidrar med kunskap, aktivitet och förmåga att med ett processtyrt arbetssätt vinna fler affärer.

Våra kunder

När vi tittar på en ny kund till Two Deeals AB skall följande kriterier vara uppfyllda:

Efterfrågan

Efterfrågan på marknaden.

Produkt/tjänst

Produkt eller tjänst som ligger rätt i tiden.

Betalningsförmåga

Solitt bolag som har en acceptabel betalningsförmåga på kort och lång sikt.

Samarbete

Transparent och positivt samarbete där vi löser problem och utmaningar tillsammans.

Vår vinnarkultur

Målorientering

Vår vinnarkultur kännetecknas av tydliga och utmanande mål som sträcker sig bortom det bekväma. Våra medarbetare har en stark vilja att nå dessa mål och ställer höga krav på sig själva och varandra.

Motivation och tävlingsanda

Vi kännetecknas av hög motivation och en sund tävlingsanda. Individuellt är vi drivna av att vara bäst, men har också förmågan att respektera och lära av konkurrenter och att uppmuntra våra lagkamrater att göra sitt bästa.

Positivt tankesätt

Vi har ett positivt och konstruktivt tankesätt med en förmåga att övervinna hinder och ser motgångar som tillfälliga utmaningar snarare än permanenta misslyckanden. Vi lär oss av misstag och växer genom erfarenhet.