Säljuppdrag och affärsutveckling.

Deeals erbjuder företag hjälp med försäljning och digital affärsutveckling.

1. Outsourca er försäljning gentemot nya kunder och/eller befintliga kunder. Vi blir er externa säljavdelning och arbetar med kontinuitet mot gemensamt överenskomna KPI:er. Ni begränsar er risk att anställa, starta igång säljare och når resultat snabbare. Läs mer.

2. Behöver ni nya idéer för att kommersialisera er affär och ta nästa steg i er utveckling. Då kan vi hjälpa er med att hålla två saker i luften samtidigt. Utveckla och finjustera ert produktutbud/erbjudande samtidigt som vi aktivt bedriver uppsökande försäljning på marknaden. Ett effektivt sätt att få direkt feedback på vad som fungerar och inte fungerar på er marknad. Läs mer.

3. Har ni byggt upp en väl fungerande metodik för insamling av leads men har svårt att få full utväxling på inkommande förfrågningar och intresse. Då gör vi jobbet. Tar emot, värderar och kontaktar era potentiella kunder med ett snabbt, differentierat, tydligt och konkret erbjudande. Ger er en trygghet att jobbet blir gjort och att förtroendet för er ökar. Läs mer.