airplane wing and sunset on blue sky

Skala er affär utomlands med Deeals?

Många svenska bolag har idag planer på att lansera eller skala sina tjänster på fler marknader och geografier.

När vi hjälper svenska företag att expandera utomlands finns det ett par relevanta nyckelområden vi identifierat och använt oss av för att göra det framgångsrikt.

Vi börjar med att skapa oss kännedom om er marknad där ni vill expandera. Vi tar reda på insikter om kulturella skillnader, marknadstrender, konkurrensanalys och eventuella lokala regler och förordningar.

Det hjälper oss att anpassa en säljstrategi och påbörja en mer fokuserad säljinsats. Att kommunicera på det lokala språket kan vara avgörande för att bygga förtroende och effektivt bedriva mötesbokning och försäljning.

Vi har över tid byggt upp ett nätverk av agenter som talar det språk som används i landet för att underlätta kommunikation och trovärdighet.

Genom att ha internationella agenter kan vi underlätta arbetet med att bygga upp relationer, kommunicera på e-post, identifiera potentiella kunder och därmed navigera mer framgångsrikt i aktuell affärskultur.

Investera i en ny marknad

Varje marknad och nytt land är unikt och därför bör vi tillsammans med er utforma en anpassad säljstrategi för att möta era specifika behov och utmaningar. Det kan exempelvis innebära att identifiera rätt målgrupp, skapa anpassat marknadsföringsmaterial, anpassa produkt- eller tjänsteerbjudanden och skapa en anpassad prissättning.

Ett tips är att starta med vår internationella mötesbokningstjänst samtidigt som ni internt rekryterar en säljare, då säkerställer ni en bra start för säljaren med kvalitativa kundmöten på er nya marknad.

Idag finns det goda chanser att rekrytera er nya säljare i Sverige men med bakgrund och/eller språkkunskaper från er nya målmarknad.


Uppföljning och rapportering
är kanske viktigare än vanligt när ni investerar i en ny marknad. Vi erbjuder tydlig och regelbunden rapportering om framsteg, traction och nyckeltal vilket är till stor hjälp för att utvärdera effektiviteten av er satsning och inför framtida beslutsfattande om strategier och justeringar.

Vi erbjuder svenska företag att expandera utomlands med all den expertis och stöd som krävs för att lyckas på den internationella marknaden.

Är ni redo att skala er affär utomlands? Kontakta oss här för att boka ett första förutsättningslöst möte.

Dela artikeln på sociala medier