Men fighting with what appears to be a shark.

Varför outsourcad försäljning kan boosta er försäljningstillväxt i utmanande tider

I dagens snabba och skiftande affärsklimat letar företag efter nya sätt att växa och hålla sig i framkant. Ett smart drag som blivit mer och mer populärt är att outsourca sin försäljning. Genom att låta specialister ta över försäljningen drar ni nytta av specialkunskap, sparar pengar, når nya marknader, slimmar personalstyrkan och därmed ökar både ert resultat och era marginaler.

Specialkunskap är en nyckel i outsourcad försäljning. Externa säljare är proffs på försäljning och har alla tillgängliga verktyg för att lyckas. Det ingår i deras roll att vara uppdaterade på trender, förstå kundernas köpbeteende och besitta en vana att arbeta med mer eller mindre komplexa försäljningscykler och att hantera olika typer av beslutsfattare.

Att anställa, utbilda och coacha ett internt säljteam är dyrt och tidskrävande. Här kommer kostnadsfördelarna med outsourcing in. Ni slipper lönekostnader, förmåner och utbildning. Genom att jobba med en utomstående försäljningspartner blir försäljningsprocessen både mer dynamisk, smidigare, och på sista raden, billigare.

Säljbolag har organiskt skaffat sig ett brett nätverk och kontakter inom specifika branscher. Genom att utnyttja detta når ni helt nya kunder och marknader. Det öppnar nya affärsmöjligheter, insikter och inte minst utforskas outnyttjad potential.

En annan fördel är flexibilitet. Med externa säljare skalar ni upp och ner era säljinsatser efter behov och mål. Det ger stora möjligheter att agera snabbt och konkurrenskraftigt, oaktat konjunktur och säsong. Ett tips är att sätta upp kanaler för direkt kommunikation. Exempelvis Slack.

Att mäta era framsteg inom försäljning är oerhört viktigt för att generera tillväxt. Genom outsourcing får ni bättre mätvärden på er försäljning. Ni skaffar er dessutom unika insikter vilket bidrar till bättre underbyggda beslut baserat på data. Det leder till utveckling och ökad försäljning.

Genom att dra nytta av fördelarna kan ni helt fokusera på era styrkor och därmed vara före konkurrenterna. Outsourcad försäljning, när det görs rätt, kan vara nyckeln till en framgångsrik tillväxtresa.

Vill du veta mer om att outsourca ert säljarbete? Ta kontakt med Deeals!

Dela artikeln på sociala medier